Vo svete ľudia najčastejšie hľadali Stranger Things, na Slovensku Farmu

Google zverejnil ďalší svoj sumár za končiaci sa rok. Podrobne informoval, čo boli najhľadanejšie výrazy na svetovo najpoužívanejšom vyhľadávacom nástroji na internete. Nás zaujímalo, ako si viedla kategória TV Shows.

Read More