novinky 

POTVRDENÉ: Slovania idú do sveta cez HBO Max

JOJ Group postúpila vysielacie práva na svoj výpravný seriál Slovania platforme HBO Max. Seriál vznikol v slovensko-ukrajinskej koprodukcii a bol nakrútený na Ukrajine. Seriál je dnes uvedený na HBO Max so slovenskými, českými a anglickými titulkami.

Seriál Slovania nakrútila televízia JOJ v slovensko-ukrajinskej koprodukcii, v produkčnom trojlístku spoločností Wandal Production, European Partnership Media Group a Slovenská produkčná. Tak veľkovýpravný seriál bol v čisto slovenských podmienkach nerealizovateľný, ale s podporou ukrajinského ministerstva kultúry sa ho podarilo nakrútiť vo svetovej kvalite.

Dvanásťdielny slovensko-ukrajinský seriál Slovania, ktorý sa nakrúcal v Žytomyri a v jeho okolí neďaleko Kyjeva, je fiktívnou rekonštrukciou historicko-dobrodružného príbehu zo 7. storočia nášho letopočtu v čase pred spojením slovanských kmeňov.

 Napínavý dobrodružný príbeh sa odohráva v 7. storočí nášho letopočtu, v čase pred spojením slovanských kmeňov. Hradiská Veľký stôl a Furnau v Karpatskej kotline majú dobré susedské vzťahy, príchod plieniacich kočovných kmeňov Avarov ich však postaví proti sebe…

Seriál Slovania je fiktívnou rekonštrukciou historického obdobia, na ktorej medzinárodní tvorcovia spolupracovali so špecialistami na raný stredovek. Dve hlavné dejové línie rozprávajú príbehy nenávisti a bojovnosti, ale aj sily lásky a odvahy. Dej je pretkaný fantazijnými a nadprirodzenými prvkami, motívmi slovenskej a ukrajinskej ľudovej slovesnosti, ktoré sú zachytené v poverách, piesňach, povestiach a rozprávkach. 

Komentujte cez Facebook

Related posts