novinky 

Orange ako prvý operátor v spolupráci s Nokiou predstavil možnosti 5G

Slovensko má reálnu šancu stať sa  jedným z lídrov v budovaní vysokorýchlostných sietí piatej generácie (5G) v Európe. Zhodli sa na tom podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini so zástupcami štátnej a zákazníckej sféry na strategickom stretnutí, ktoré dnes usporiadala spoločnosť Orange Slovensko v priestoroch dátového centra Orange TechPark v Bratislave. Orange demonštroval svoju pripravenosť na aktívnu spoluprácu s operátormi, zákazníkmi, lokálnymi samosprávami a štátom, ako nevyhnutného predpokladu na urýchlenie budovania komplexnej infraštruktúry.

 

5G siete predstavujú obrovskú technologickú zmenu s dopadom na mnohé aspekty života spoločnosti i jednotlivca. Hlavné atribúty 5G siete ako obrovská rýchlosť, vysoká spoľahlivosť a ultranízka latencia znamenajú nové možnosti pre priemyselnú automatizáciu procesov, autonómne autá, uplatnenie v tzv. medicíne na diaľku či nové zážitky z virtuálnej reality a šírenia používateľmi generovaného obsahu. „Rozvoj sietí piatej generácie je šancou pre Slovensko, pre občanov  i firmy u nás a  ako  jeden z  predpokladov rozvoja musí byť súčasťou našej stratégie na upevnenie konkurencieschopnosti celej krajiny,“ povedal Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. „Očakávam, že tieto siete  obslúžia tisícnásobne viac zariadení ako dnes. Budem preto spolu s kolegami vo vláde hovoriť o včasnej príprave legislatívy pre zavedenie 5G, aby sa v najbližšom roku vytvoril základ na úspešné komerčné zavedenie tejto technológie“, uzatvoril vicepremiér Pellegrini.

 

„Ide o jeden z najnáročnejších investičných projektov v histórii telekomunikačného biznisu. Len v prípade Slovenska môžeme hovoriť o investícii presahujúcej stovky miliónov eur,“ povedal Pavol Lančarič, generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko a dodal: „vzhľadom na komplexnosť a náročnosť budovania infraštruktúry pre 5G je nevyhnutné, aby spojili sily všetky zainteresované strany.“

 

Na rozdiel od doterajších generácií sietí, ktoré projektovali a budovali jednotliví operátori, pre implementáciu 5G sietí je kľúčový dialóg so zákazníkmi a spoločná zodpovednosť ešte pred samotným dizajnovaním siete. 5G reaguje na špecifické potreby zákazníkov spôsobom, ktoré predchádzajúce generácie mobilných sietí nepoznali. Preto si vyžaduje masívnu dostupnosť optických prístupových sietí, bez ktorých plnohodnotné 5G  nemôže fungovať.

 

Ďalším dôležitým predpokladom efektívneho rozvoja 5G sietí je dostupnosť relevantného frekvenčného spektra. Pre optimálne fungovanie 5G bude potrebný mix frekvenčného spektra pod 1 GHz, 1 – 6 GHz a nad 6 GHz. Za optimálne minimum sa považuje 100 MHz kontinuálneho spektra v pásme 3400 – 3800 MHz a 200 MHz v časti mm vĺn. „Orange podporuje vzájomnú koordináciu operátorov, aby nedochádzalo k znehodnoteniu dostupného frekvenčného spektra vytváraním ochranných pásiem jednotlivých operátorov,“ vyjadril sa Pavol Lančarič.

 

Spoločnosť Orange Slovensko, ktorá je súčasťou všetkých významných štandardizačných orgánov, má ambíciu uviesť 5G ako jeden z prvých operátorov v Európe medzi rokmi 2020 a 2022. Orange uzavrel strategické partnerstvá o spolupráci pri vývoji 5G s najvýznamnejšími dodávateľmi, ako sú NOKIA či Ericsson. Súčasťou dnešného stretnutia boli aj ukážky demoverzií inovačných riešení na báze 5G. Ako povedal Markus Borchert,  senior viceprezident NOKIA Europe: „Spolupráca mobilných robotov v reálnom čase či riadenie autonómnych áut je len časťou ohromného prínosu 5G sietí. Ich využívanie prinesie okrem iného aj výrazné zníženie spotreby energií v sieti a niekoľkonásobne vyššiu výdrž batérií v zariadeniach.“

Zdroj: Orange

Komentujte cez Facebook

Related posts